Zprávy z laboratoře

Novinky

Archiv

Aktuality

  • 6.4.2017

    Vólné pracovní pozice v LLD. Více zde.

Akreditace vzdělávání

Přestože laboratoř nedisponuje vlastní akreditací pro postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků, má dlouhodobě svoje nezastupitelné místo v tomto úctyhodném procesu. Zaměstnává totiž výjimečně vzdělané a pedagogicky zkušené pracovníky nejen v laboratorní a klinické medicíně, ale i v technických a přírodovědeckých oborech. Ve své výzkumné a vývojové činnosti tak úzce spolupracuje s mnoha středními a vysokými školami a podílí se i na jejich materiálním dovybavení pro praktickou výuku laboratorních disciplín. Hojně se takto angažuje i v pregraduálním vzdělávání nových absolventů v laboratorních oborech, zejména formou odborných stáží, konzultací a vedením diplomových prací na přírodovědeckých a lékařských fakultách ČR. Takto vznikla již více než desítka úspěšných graduálního projektů. Učinně takto naplňujeme spojení vědy se zdravotnickou praxi.