Zprávy z laboratoře

Novinky

Archiv

Aktuality

  • 6.4.2017

    Vólné pracovní pozice v LLD. Více zde.

Avízo

LLD je ryze českou společností s dlouholetou tradicí. Je plně integrovanou zdravotnickou laboratoří, uplatňující v praxi výjimečný a ojedinělý postup mikroanalýzy s vlastní, dlouhodobě ověřenou, perspektivní a respektovanou technologií, přednostně zaměřenou na analýzu krevní plazmy. Její výhody jsou maximálně přínosné zejména pro laboratorní vyšetření dětí a seniorů,  jejichž krev je často obtížné odebrat.

Pracujeme na základě nejnovějších evropských standardů kvality  a úspěšně  v této oblasti plníme  akreditační evropskou normu EN ISO 15 189 „Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost“. Disponujeme také výjimečným rozsahem celoevropských certifikátů, jejichž platnost průběžně obhajujeme.

Intenzivně a úspěšně se zaměřujeme také na vlastní vývoj  instrumentace a technologií ve všech fázích analytického procesu diagnostických vyšetření. Hledáme stále  lepší, netradiční a často doposud komerčně nedostupná řešení. Takto nadstandardně zkoumáme i jiné tělesné tekutiny. Nekonvenčně přistupujeme i k analýze i jiných materiálů, které mají přímý vliv na lidské zdraví a onemocnění, jako jsou léky, potravinové doplňky, léčivé i jedovaté rostliny a jiné produkty, které se vyskytují v životním prostředí jedince. Ze současných patnácti zaměstnanců má šedesát procent vysokoškolské vzdělání a letitou profesionální praxi. V raných dobách a v průběhu vývoje laboratorních technologií polovina z nich disponovala vědeckou hodností.

Svým uživatelům poskytujeme nejen  číselné výsledky s grafickou interpretací  ve vztahu k referenčním hodnotám, často doplněné i komentářem , ale i následné komentované srovnání s individuálními intervaly.

Kreativně a novátorsky přistupujeme také k tvorbě soudních posudků a vyjádření, které poskytujeme na vyžádání soudů, jiných institucí, advokátních kanceláří i individuálních objednavatelů  z oboru toxikologie i celé oblasti laboratorní medicíny.

Po více než dvacet let jsme také tradičním a úspěšným poskytovatelem laboratorních služeb pro lékařskou diagnostiku  při odhalování vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru těhotenství, registrovanou při referenční laboratoři MZ ČR.

LLD má od počátku  činnosti do současné doby dlouhodobé korektní smluvní vztahy se všemi aktuálně aktivními zdravotními pojišťovnami.

Organizačně a majetkově je laboratoř zcela nezávislým subjektem s jasnou strukturou a výhradně vlastním kapitálem bez jakýchkoliv závazků. V laboratorní činnosti preferujeme vždy individuální přístup k pacientovi. Ke svým uživatelům uplatňujeme vstřícný a přátelský postoj, umocněný celoživotní profesionální zkušeností, prostý ekonomických stimulů. V kategorii NZZ jsme zůstali jedinou dosažitelnou zdravotnickou laboratoří se sídlem a působností v karvinském okrese. Jen v oblasti  toxikologie je naše činnost mnohem rozsáhlejší.