Zprávy z laboratoře

Novinky

Archiv

Aktuality

  • 6.4.2017

    Vólné pracovní pozice v LLD. Více zde.

Mise

Hlavní úlohou LLD je přispívat prostřednictvím ordinací lékařů zdravotnického terénu k péči o zdraví pacientů. Naším trvalým zájmem je nejen poskytovat vždy zcela excelentní výsledky laboratorních vyšetření, ale také poskytovat svým uživatelům příslušný klinický servis, zajišťovaný našimi zkušenými konzultanty a soudními znalci.

Množstvím každodenně zpracovávaných vzorků patříme k laboratořím spíše střední velikosti. Jsme však velcí provozovaným spektrem metod a rozsahem uplatnění našeho duševního vlastnictví.

Důsledně usilujeme i o další miniaturizaci našich vyšetření, nejen v oblasti základních laboratorních metod, ale také speciálních a vysoce specializovaných. V tomto směru chceme být příkladem a výzvou i pro jiné zdravotnické laboratoře k všeobecnému prospěchu pacienta, našeho klienta.

V naší laboratoři vytváříme  a uchováváme pro Vás v časové posloupnosti s mimořádnou důsledností individuální referenční hodnoty laboratorních vyšetření. Tyto údaje jsou pro pacienty více relevantní než hodnoty celopopulační. S tvorbou těchto individuálních dat je vhodné započít již v dětském věku a dále na nich systematicky pracovat, rozšiřovat je a rozvíjet. Na základě aktuálních vyšetření a porovnání s laboratorní databází tak lze často dříve a exaktněji predikovat změnu zdravotního stavu a počátek onemocnění.

V našich laboratorních databázích takto udržujeme všechna data, která jsme naměřili v celém průběhu existence naší laboratoře, a můžeme je na vyžádání lékařům, kteří s naším zařízením  trvale spolupracují, kdykoliv poskytnout. Při provádění vyšetření simultánně v různých zdravotnických laboratořích je přes vysoký stupeň standardizace využitelnost těchto jedinečných individuálních laboratorních údajů jen velmi omezená. Při úplné změně laboratoře se tato návaznost ztrácí.

Při optimalizaci volby laboratoře je třeba dále vždy usilovat o dosažení maximálního prospěchu pacienta. Zejména preanalytická fáze vyšetření může laboratorní výsledky výrazně ovlivnit, a tím značně znehodnotit a omezit jejich dlouhodobou využitelnost. Chceme být proto také v prostoru a čase co nejblíže svým uživatelům.