Zprávy z laboratoře

Novinky

Archiv

Aktuality

  • 6.4.2017

    Vólné pracovní pozice v LLD. Více zde.

Laboratorní příručka LLD

Laboratorní  příručka každé laboratoře patří mezi základní  písemné dokumenty a je významným informačním zdrojem o činnosti a organizaci tohoto zařízení. Její obsah je užitečný zejména pro spolupracující lékaře, ale i ostatní zdravotnickou veřejnost. Zajímavé a cenné poznatky zde mohou načerpat i pacienti a občasní individuální návštěvníci, kteří mají větší zajem o laboratorní technologie, postupy a metody používané ve zdravotnické laboratoři. Ve stručném obsahu naší laboratorní příručky, která je poměrně rozsáhlá, si tak můžete  vybrat jednotlivé kapitoly, které jsou hlavním předmětem Vašeho zájmu.

    Stručný obsah příručky strana
A. Úvod 4
B. Informace o laboratoři 5
C. Manuál pro odběry primárních vzorků 9
D. Preanalytické procesy v laboratoři 18
E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 20
F. Seznam laboratorních vyšetření 26
G. Tabulka změn a revizí 44

Kompletní příručka LLD je ke zhlédnutí  zde.

V naší příručce je poměrně málo rozpracována kapitola praktické využitelnosti jednotlivých laboratorních testů, neboť existuje řada encyklopedií, které se podrobně těmito vztahy a závislostmi zabývají.

Projekt Lab Tests Online (laboratorní testy online) vznikl v roce 2001 v USA jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a orientovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při nemoci, ale též při preventivních programech. Zdravotnickým pracovníkům může sloužit k rychlé, aktuální orientaci v laboratorních vyšetřeních. Česká republika se připojila k tomuto programu v roce 2007, kdy byla podepsána licenční smlouva o vzájemné spolupráci mezi Českou společností klinické biochemie ČLS JEP, EDMA a CZEDMA (Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro) na vytvoření české verze Lab Tests Online. Odborné texty byly přeloženy předními českými odborníky z oblasti laboratorní medicíny, kteří je aktualizovali a upravili pro naše podmínky v souladu s doporučeními dalších odborných společností, odbornou stránku dále garantuje Česká společnost klinické biochemie (ČSKB). Slavnostní otevření a zahájení provozu webových stránek pro veřejnost proběhlo u příležitosti 50. výročí společnosti ČSKB dne 10. října 2008 a stránky jsou od té doby přístupné na adrese www.labtestsonline.cz.