Zprávy z laboratoře

Novinky

Archiv

Aktuality

  • 6.4.2017

    Vólné pracovní pozice v LLD. Více zde.

Nabídka spolupráce LLD pro lékaře a jiné odborníky

        Laboratoře pro lékařskou diagnostiku s.r.o. v Havířově  (LLD) jsou od svého založení v roce 1993 špičkovým pracovištěm laboratorní medicíny základního oboru klinické biochemie s mezinárodním kreditem a uznávaným věhlasem. Postupně byl vyvinut, ověřen a do praxe zaveden nový způsob mikroanalýzy biologických tekutin, který je uplatnitelný i v případě jiných materiálů.  Technicky a zejména technologicky disponuje LLD  ojedinělými a mimořádnými postupy. Laboratoř vždy zaměstnávala špičkové pracovníky, kteří se dále kontinuálně vzdělávají nejen v laboratorní medicíně, ale i v jiných přírodovědných oborech a speciálních instrumentacích. Disponujeme také mimořádnymi zkušenými konzultanty v lékařských profesích klinické biochemie, hematologie a toxikologie, interního a všeobecného lékařství. Tito jsou denně telefonicky dostupní všem  našim pravidelným  uživatelům.

     Úhrady požadovaných vyšetření se řídí každoročně úhradovou vyhláškou a seznamem zdravotních výkonů číslo 134/1998 SB s poslední revizí č. 326/2014 SB. Naše laboratoř má standartní smlouvy se všemi zdravotnickými pojištovnami působící v našem regionu.

         Své služby poskytuje LLD nejen lékařům z Havířova a jeho okolí, ale i širšímu okruhu  zdravotnických zařízení, zvěrolékařům, institucím, firmám, úřadům i jednotlivým občanům. V širším územním teritoriu jsou využívány zejména vyšetření  z oblasti speciální toxikologie, analýzy cizorodých látek  a laboratorní diagnostiky vývojových vad v těhotenství. V ostatních oborech laboratorní medicíny úzce spolupracujeme se Zdravotním ústavem v Ostravě a garantuje tak  našim uživatelům  další komplementární vyšetření, zejména mikrobiologická, sérologická, imunologická a jiná. Společně se ZÚ patrně pokrýváme největší okruh  vyšetření používaných pro klinickou praxi. Celý tento komplex laboratoří splňuje přísné mezinárodní akreditační standardy a pravidelně obhajuje mezinárodní celoevropské certifikáty pro více než 200 metod vyšetření biologického materiálu.

Svoji nabídku směřuje LLD do následujících okruhů:

 

Rutinní metody

Toxikologie speciální

Prenatální diagnostika